Αρχική » Υπηρεσίες για φοιτητές/αποφοίτους » Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης και το προσωπικό του συμβουλεύει και καθοδηγεί τους φοιτητές-αποφοίτους του ΟΠΑ με στόχο τη βέλτιστη δυνατή προετοιμασία τους και την οργάνωση των μελλοντικών τους κινήσεων στο κομμάτι της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και της συνέχισης της ακαδημαϊκής τους πορείας.  Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης είναι οι εξής:

 • Συμβουλευτικές ατομικές συναντήσεις με αντικείμενο την ακαδημαϊκή διαδρομή  & επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών / αποφοίτων του ΟΠΑ και επιμέρους ζητήματα αυτών
  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας - σύνταξη βιογραφικού σημειώματος & συνοδευτικής επιστολής, 
  • Προετοιμασία για την διαδικασία της συνέντευξης (συμπεριφορικές τεχνικές, εξοικείωση με το πρωτόκολλο της συνέντευξης),
  • Μεθοδολογία & τεχνικές αναζήτησης στην αγορά εργασίας, 
  • Διερεύνηση ενδιαφερόντων και προτιμήσεων αναφορικά με τις σπουδές & την επαγγελματική πορεία του υποψηφίου κτλ.
  • Οργάνωση φακέλου υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού & της αλλοδαπής  – Σύνταξη Έκθεσης Αυτοπεριγραφής
  • Αίτηση για προγράμματα Υποτροφίας – Σύνταξη έκθεσης Αυτοπεριγραφής
  • Συμβουλευτική καριέρας – Mentoring (χάραξη ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας, επιμέρους επιλογές & λήψη αποφάσεων)  

Επιπλέον, το γραφείο απαντά σε ερωτήσεις & αποσαφηνίζει προβληματισμούς των φοιτητών / αποφοίτων, σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τα παραπάνω. 

 • Συμβουλευτικές ομαδικές συναντήσεις (εργαστήρια) με μικρό και ευέλικτο αριθμό συμμετεχόντων και με θεματολογία που άπτεται των παρακάτω: 
  • Βιογραφικό Σημείωμα & Συνοδευτική Επιστολή: Πώς να γίνει περισσότερο ελκυστική η υποψηφιότητα μας
  • Συνέντευξη Επιλογής: Συμπεριφοριστικές Τεχνικές & εξοικείωση με την όλη διαδικασία, 
  • Αυτογνωσία, Αυτοδιαχείριση & Χάραξη καριέρας: Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην σταδιοδρομία και η συμβολή τους στην λήψη αποφάσεων
  • Στρατηγική καριέρας (Mentoring) & ανάπτυξη δεξιοτήτων: Διερεύνηση ακαδημαϊκού & επαγγελματικού προσανατολισμού του υποψηφίου
 • Ενημερωτικές ατομικές συναντήσεις για διάφορα θέματα που αφορούν τους φοιτητές και απόφοιτους του ΟΠΑ αναφορικά με την αγορά εργασίας - ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης, πλήρης πληροφόρηση για συγκεκριμένες αγγελίες εργασίας, πραγματοποιούμενα μεταπτυχιακά κτλ.

 Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται τους φοιτητές και αποφοίτους καθημερινά 9.00-15.00 για ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού κατόπιν ραντεβού (διάρκειας 45`) ή για σύντομες συναντήσεις χωρίς ραντεβού (διάρκειας 15`) για ζητήματα απασχόλησης & εκπαίδευσης. 

 Περισσότερες πληροφορίες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Γραφείου μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.career.aueb.gr/docs/symvouleytiki.pdf