13/10 Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς

 Έδρα Jean Monnet ΟΠΑ: The EU as a Security and Diplomatic Actor

Master of Science (MSc) στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
    Master of Science (MSc)  στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών
 
 
Ευκαιρίες Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Διεθνείς Οργανισμούς
 
 
Ομιλητές και θέματα:
 
“Ευκαιρίες απασχόλησης των νέων - Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εργαλεία χρηματοδότησης”
Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
 
“Ευκαιρίες καριέρας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ”
Μιχάλης Παπαγιάννης, Επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης , Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
 
“Πώς μπορείς να εργαστείς ή να κάνεις πρακτική  άσκηση στον ΟΗΕ; Ευκαιρίες στην εποχή της Ατζέντας 2030” 
Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο, Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης  του ΟΗΕ (UNRIC)
 
Συντονίζει ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης (ΟΠΑ, Έδρα Jean Monnet)
 
 
Τετάρτη 26/10/2016
13:00-15:00
Αίθουσα: Α21
Πτέρυγα Αντωνιάδου
Πατησίων 76
 


Συνδεθείτε στα
Τι συμβαίνει;

«

Μάρτιος 2017

»

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31