9/6 Συνεργασία Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ με την εθελοντική ομάδα mentoring Job-Pairs

Το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την εθελοντική ομάδα mentoring Job-Pairs  (http://www.job-pairs.gr)

Το Job-Pairs αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια από μία ομάδα ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους (με την καθοδήγηση των Αναπληρωτών Καθηγητών του ΟΠΑ κ.κ. Μαρίας Βακόλα και Ιωάννη Νικολάου) να δημιουργήσουν ευκαιρίες στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον φέρνοντας σε επαφή άτομα που αναζητούν εργασία (mentees) με έμπειρα στελέχη (mentors) από τον επαγγελματικό χώρο της επιλογής τους. Στόχος του Job-Pairs είναι, μέσα από μια σειρά καλά δομημένων προσωπικών συναντήσεων, να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στους αποφοίτους και στις επιχειρήσεις και να δοθεί μία ώθηση στα άτομα που αναζητούν εργασία. Από την άλλη πλευρά δίνεται η ευκαιρία δράσης από τους επαγγελματίες κάθε χώρου σε μία περίοδο που όλοι μπορούμε και πρέπει να προσφέρουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας σε αυτούς που τις χρειάζονται. Πρέπει να τονίσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι ΑΠΟΛΥΤΑ δωρεάν και ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ για όλους τους εμπλεκόμενους (mentors, mentees, επιχειρήσεις αλλά και την ομάδα του Job-Pairs). Από την έναρξη λειτουργίας του Job-Pairs μέχρι σήμερα, εκατοντάδες νέοι απόφοιτοι έχουν ωφεληθεί από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Η συνεργασία του Job-Pairs με το Γραφείο Διασύνδεσης της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει σαν στόχο να φέρει κοντά συμβούλους και συμβουλευόμενους (mentors / mentees) που έχουν σπουδάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατά συνέπεια, κοινό σημείο αφετηρίας.  Τελικός σκοπός η συμβουλευτική αυτή εμπειρία (mentoring) να είναι κατά το δυνατόν αποτελεσματική, χρήσιμη και αμοιβαία επωφελής για κάθε εμπλεκόμενο.   Συνδεθείτε στα
Τι συμβαίνει;

«

Μάρτιος 2017

»

Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31