Αρχική » Υπηρεσίες για φοιτητές/αποφοίτους » Έρευνες, παρουσιάσεις, έντυπα και άλλο υλικό

Έρευνες, παρουσιάσεις, έντυπα και άλλο υλικό

ΕΡΕΥΝΕΣ

 

  •  Έρευνα Απορρόφησης Αποφοίτων ΟΠΑ: Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφοίτους του πανεπιστημίου αλλά και σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα, διεξήγαγε έρευνα με θέμα τις συνθήκες επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του ΟΠΑ, την ικανοποίησή τους από το αντικείμενο σπουδών τους, καθώς και την αποτύπωση της γνώμης τους σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου. 

 _________________________________________________________________________________________

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

 

 

  

  • Υπηρεσίες Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ: Παρουσίαση που έγινε στις 20 Μαρτίου 2012 στα πλαίσια της εκδήλωσης "Παρουσίαση Υπηρεσιών απασχόλησης, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές του ΟΠΑ".

 

 

  •  Εμπόδια στην Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών Στελεχών:  Παρουσίαση που έγινε στις 21 Μαίου στα πλαίσια της εκδήλωσης "Επαγγελματική Εξέλιξη των Γυναικών στο χώρο της Οικονομίας και Διοίκησης: Εμπόδια, Ευκαιρίες, Προκλήσεις" που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ σε συνεργασία με την ΕΛΕΓΥΠ.

 _________________________________________________________________________________________

ΕΝΤΥΠΑ

 

 

  • Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος: έντυπο σε μορφή *.pdf στο οποίο παρέχονται πληροφορίες για τη σύνταξη Βιογραφικού σημειώματος καθώς και υποδείγματα Βιογραφικών Σημειωμάτων αγγλικά και ελληνικά.