Αρχική » Υπηρεσίες για εργοδότες/εταιρίες

Υπηρεσίες για εργοδότες/εταιρίες

 Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθειά του να φέρει πιο κοντά τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος στην αγορά εργασίας, προσφέρει σε όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν απολύτως δωρεάν αγγελίες εργασίας στο site μας.

Η διαδικασία είναι απλή (απαιτείται η συμπλήρωση μιας φόρμας δημοσίευσης αγγελίας και η αποστολή της αγγελίας σε μορφή word) και άμεση (η δημοσίευση της αγγελίας γίνεται εντός δύο το πολύ εργάσιμων ημερών).

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των χαρακτήρων που περιλαμβάνονται στην αγγελία ενώ η αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης είναι εγγυημένη, καθώς:

Α) το site του Γραφείου Διασύνδεσης έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα (54.00 επισκέπτες σε 11 μήνες λειτουργίας, 43,31% εκ των οποίων είναι νέοι επισκέπτες)

Β) γίνεται παράλληλη προβολή του περιεχομένου του site (και των νέων αγγελιών) σε όλα τα μεγάλα social media. Πιο συγκεκριμένα:

* Facebook: 2.290 likes, 3.000 AVP

* LinkedIn: 1.560 connections, 950 group members

* Twitter: 585 followers

Γ) υπάρχει εστίαση σε στοχευμένο κοινό (γίνεται προώθηση βιογραφικών μόνο φοιτητών και αποφοίτων προπτυχιακών & μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ)

Επιπλέον, πριν από την προώθηση των βιογραφικών, γίνεται έλεγχος από τα στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης για ελλιπή βιογραφικά ή μηνύματα με κακόβουλο περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ στο τηλέφωνο 210 8203216 ή ηλεκτρονικά με email στο career@aueb.gr.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υπηρεσία προσφέρεται εντελώς δωρεάν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και αφορά αποκλειστικά τη δημοσίευση αγγελιών εργασίας (και όχι πρακτικής άσκησης μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος του Πανεπιστημίου ή άμισθης/εθελοντικής απασχόλησης) που περιλαμβάνουν πρόσληψη ενός ή περισσότερων υποψηφίων και πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις (σύναψη σύμβασης ορισμένου/αορίστου χρόνου/έργου, ασφάλιση, κτλ.). Το Γραφείο Διασύνδεσης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημοσίευση αγγελίας εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. ανάρμοστο περιεχόμενο, αγγελίες που  δεν τηρούν τις αρχές της ισότητας*, αγγελίες μη σχετικές με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος, αναξιόπιστος οργανισμός ή οργανισμός που εμπλέκεται σε οικονομικά σκάνδαλα, κτλ.).

 

*: Νόμος 3304/2005 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού