Αρχική » Υπηρεσίες για φοιτητές/αποφοίτους

Υπηρεσίες για φοιτητές/αποφοίτους

 Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ προσφέρει μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την προσφορά βοήθειας σε εκπαιδευτικά θέματα.

  • Απασχόληση: το Γραφείο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και αφού τις επεξεργαστεί, τις γνωστοποιεί στους φοιτητές και αποφοίτους. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το οποίο και προωθείται από το Γραφείο στην αντίστοιχη εταιρία ή οργανισμό. Οι αγγελίες απασχόλησης μπορεί να αφορούν μόνιμη απασχόληση αλλά και πρακτική άσκηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, στο τέλος του εαρινού εξαμήνου, διοργανώνεται η εκδήλωση των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην οποία μπορούν να λάβουν τελειόφοιτοι και απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου.  
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μέσα από ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες (σύντομης ή μεγαλύτερης διάρκειας), οι φοιτητές και απόφοιτοι του πανεπιστημίου μπορούν να συζητήσουν ζητήματα που τους απασχολούν σχετικά με θέματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται κύκλοι εργαστηρίων με σχετικά θέματα.
  • Εκδηλώσεις: το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με άλλους φορείς του πανεπιστημίου αλλά και εξωτερικούς φορείς, διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα που απασχολούν τους φοιτητές και αποφοίτους όπως οι προοπτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης σε χώρες του εξωτερικού, κτλ.